Persoonsgegevens die door Ledershop Cavents worden verwerkt

Ledershop Cavents kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf bij het invullen van een contactformulier op deze website aan ons verstrekt. Ledershop Cavents kan volgende persoonsgegevens van u verwerken:

  •     voor- en achternaam
  •     e-mailadres
  •     adresgegevens
  •     telefoonnummer
  •     IP-adres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ledershop Cavents verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of per e-mail contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen voor het verlenen van onze diensten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ledershop Cavents bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ledershop Cavents verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen van uw websitebezoek

Op de website van Ledershop Cavents worden algemene bezoekergegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvragen en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Ledershop Cavents gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google analytics

Ledershop Cavents maakt - via Webhosting van Combell - gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief eventuele Adwords-advertenties van Ledershop Cavents bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Ledershop Cavents te kunnen verstrekken en om haar eventuele adverteerders informatie over de effectiviteit  van hun campagnes  te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Ledershop Cavents heeft hier geen invloed op.

Ledershop Cavents heeft Google geen toestemming gegeven om via Ledershop Cavents verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen via het formulier op deze website. Ledershop Cavents zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ledershop Cavents neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Ledershop Cavents wordt beveiligd via de hosting partij van deze website.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

www.echtinleder.be is een website van Ledershop Cavents.


Ledershop Cavents is als volgt te bereiken:
Vaartstraat 25/9
2330 Merksplas
Ingeschreven in de KBO onder het nummer: BE 0857.649.551
tel.: 014 63 28 58